St. Pieter Maastricht

St. Pieter, nu een onderdeel van de gemeente Maastricht, was tot 1920 een zelfstandige gemeente, gelegen ten zuiden van Maastricht en ten westen van de Maas. Het riviertje de Jeker vormde de westgrens.

De Vrijheid Sint Pieter

De naam St. Pieter is afkomstig van de kerk van het dorp, die is gewijd aan de apostel Petrus (St. Petrus = St. Pieter). Deze plaatsnaam is reeds uit de 13de eeuw bekend en staat al op een kaart uit 1598. In de Middeleeuwen was St. Pieter de ‘Vrijheid St. Pieter’ (‘Sti Petri’) en deze behoorde tot het prins-bisdom Luik.

Aan de noordzijde grensde St. Pieter aan de stad Maastricht, alwaar de zuidelijke tak van het riviertje de Jeker de grens vormde. Deze liep langs de eerste, van 1229 daterende walmuur van Maastricht. Door aanslibbing van de noordelijke oever verlegde de Jeker (en daarmee de grens) zich langzaam naar het zuiden. Maastricht heeft in 1486 de aangeslibde gronden geannexeerd. Door het uitbreiden van de omwalling werden deze gronden binnen de stad gebracht waarna daar een nieuwe wijk, de Nieuwstad, ontstond. Na 1465 werd deze grens nogmaals verlegd, ditmaal door de aanleg van een aantal vestingwerken buiten de stadsmuur.

De gemeente Sint Pieter

Aan de aparte status van de gemeente St. Pieter kwam in 1920 definitief een einde toen het door Maastricht werd geannexeerd.

De St. Pietersberg

Binnen de grenzen van de gemeente St. Pieter lag de beroemde Sint Pietersberg die al meerdere eeuwen tot de voornaamste (toeristische) bezienswaardigheden van Maastricht behoorde.

Bronnen:
- Werkgroep Oud Sint Pieter, Sint Pieter in oude ansichten (1991).
- B.G. Graatsma, De flora van de omstreken van Maastricht in de 19de eeuw (2003) 85 en Van Schaik, 1941.


Categorieën:
Gemeente Maastricht, Provincie Limburg (NL).

Tags:
, , , .


Lees ook:

Geef een reactie of opmerking

*

Middels dit formulier kun je een reactie, opmerking, aanvulling en dergelijke sturen naar de beheerder. Je bericht wordt niet letterlijk op de website gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *